Kategorie: Novinky, RC súpravy

Volantové/pištolové RC súpravy II.

REVTRIMD/REPAATLABSEXP

REV - Servo Reverse - Funkcia umožňujúca prepnutie zmyslu pôsobenia riadenia, plynu alebo 3-kánala (ak ho vysielačka ponúka).
# Reveres riadenia - ...
# Revers plynu - sa použije, ak sa konektory jednosmerného motora pripojili opačne ku regulátoru, kedy by po stlačení plynu (spúšť v polohe Forward) auto začalo cúvať. Prepnutím režimu "revers plyn" sa docieli opäť správny smer jazdy bez nutnosti demontáže karosérie a prepojenia konektorov.
# Revers 3-kanálu - ...


TRIM - funkcia, ktorou sa zabezpečuje vycentrovanie riadenia a plnu/spiatočky.
# TRIM riadenia - zostavený podvozok ak položíme na vozovku a plynom/spúšťou budeme vykonávať iba pohyb vpred, môže nastať stav, kedy model nevykonáva ideálnu priamočiaru dráhu ale ide po zakrivenej dráhe. Zakrivenie vyrovnávame ľavo- alebo pravo-stranným centrovaním riadenia. Pri tomto centrovaní/trime dochádza k zmene stredu pôsobenia serva, čo spôsobuje orezanie časti výchylky z problémovej strany a prírastok výchylky rovnakej veľkosti na strane opačnej.
Aj napriek orezanej výchylke serva, môže krajná poloha serva presahovať cez konštrukčný doraz riadenia podvozku, čo sa rieši upravením koncových bodov riadenia EPA. Pri nutnosti veľkého trimovania, by však mohla nastať situácia, že by naopak krajná poloha serva nezapezbečovala dostatočný rejd, potom by bolo vhodné odskrutkova páku serva a preložiť na o potrebná počet zubov do príslušnej strany.
# TRIM plynu - nastavuje sa ním neutrálna poloho medzi plynom a spiatočkou.


D/R - Dual Rate [Dvojité výchylky] - umožňuje nastavenie dvoch úrovní (=citlivostí) výchyliek riadenia. Veľkosť zmeny výchyliek v oboch smeroch (ľavý a pravý) je nastavovaná ako rovnako veľká. Zmenu je možné vykonať i počas jazdy plynule alebo v dvoch úrovniach (podľa možností vysielačky). Rozsah býva napr. 60%-125%.
# Pri jazde dlhých rovín alebo tiahlých zákrut je vhodné použiť nastavenie malej výchylky (~100% >), to znamená, že pri plnom pootočení volantu riadenia servo vykoná iba menší výkyv ramien. Polomer opisujúci sa pri otáčaní o 360° je veľký.
Ako druhé nastavenie s veľkými výchylkami (~100% <) sa hodí pre krátke a kľukaté pasáže trate, kde pri plnom pootočení volantu servo vykoná veľký výkyv ramien riadenia. Počas jazdy sa opisuje malá kružnica.


EPA - End Point Adjustment [Nastavenie koncových bodov] - funkcia umožnuje nastavenie koncových bodov serva riadenia. Nastavenie je individuálne pre pravú aj ľavú stranu natočenia serva.
# EPA riadenia - určuje akú maximálnu výchylku má mať servo. Používa sa po nastavení D/R riadenia pre nastavenie fyzických krajných bodov konštrukcie riadenia, čiže dorazov, aby maximálna krajná poloha nebola väčšia ako úroveň citlivosti výchylky.ATL - Adjustable Throttle/Adjustable Travel Lenght [Nastaviteľný plyn] - nastavenie koncových bodov regulátora (pri elektromotore) alebo serva (pri spaľovacom motore). Nastavenie je individuálne pre plyn-brzdu/spiatočku alebo pravú aj ľavú stranu natočenia serva.
Umožňuje nastaviť maximálnu úroveň (citlivosť) brzdenia v rozsahu 0%-125%. Toto nastavenie je možné uskutočniť aj počas jazdy.

# ATL regulátora - nastavenie regulátora na veľkosť dodávaného napätia pre elektromotor.
Napr. keď dáme malému synovi alebo neskúsenému kamarátovi do rúk ovládač od podvozku s elektromotorom dosahujúcim vysoké rýchlosti napr. 50 km/h, tak nastavením EPA refulátora na hodnotu napr. 30%, regulátor následne prepustí iba menšie napätie (iba 30%-tné) pre elektromotor, ktorý dosiahne menších otáčok a teda podvozok menšej rýchlosť napr. 15 km/h, pri ktorej malý syn alebo neskúsený kamarát nezdemoluje RC podvozok.

# ATL serva plynu - nastavuje sa ňou predovšetkým brzdná poloha, t.j. kedy servo prepojené s ihlou v karburátore vykoná iba menší pohyb a aby bol stály prísun i malého množstva paliva pre zachovanie chodu motora.


ABS - Anti-Lock Braking System [antiblokovací systém] - vysielačka vyšle konkrétny druh signálu, kedy:
#regulátor (pri elektromotore) generuje pri brzdení (spúšť v polohe revers) veľmi krátke impulzy opačného zmyslu ako je otáčanie motora. Tým nastane brzdiaci účinok.
#alebo servo (pri spaľovacom motore) vykoná periodický kmitavý pohyb (závislí od nastaveného režimu ABS), kedy sa posunom ihlice v karburátore ubere palivo=výkon a teda sa spomalý podvozok.
Alebo dáva motor príde na pomalší rýchlosť bez motora zamykanie - up.
Ak si neželáte, aby motor zamknúť, nastaviť Throtle koncové body tesne pred tým, ako uzamkne.

- niektoré regulátory to vraj nezvládajú
- nezvládajú to vraj ani servá ak sú použité pri Nitro podvozkoch na reguláciu ihly v karburátore


EXP - Exponential travel for Steering and throttle - nastavenie priebehu (exponenciálnych) výchyliek serva riadenie a regulátora alebo serva plynu.
#EXP serva riadenia - nastavuje zmenu citlivosti ovládania od polohy ovládacieho kolesa.
* Lineárny - základný priebeh riadenia - malé pootočenie volantu vyvolý malá výkyv serva a veľké pootočenie volantu spôsobí veľké pootečnie serva. Teda veľkosť pootočenia spôsobí konštantnú zmenu vo výkyve serva riadenia.
* Exponenciálny - napríklad pri začiatku otočenia volantu je natočenie serva menšie ako volantu a ku koncu otočenia volantu je natočenie serva väčšie ako volantu.
* Logaritmický - ...

#EXP regulátora - nastavuje zmenu citlivosti plynu od polohy spúšte.
* Lineárny - základný priebeh riadenia - malé stlačenie spúšte vyvodí malé napätie na elektromotor a veľké stlačenie vyvodí veľké až plné napätie na elektromotor. Teda veľkosť stlačenia spúšte spôsobí konštantnú zmenu na prírastku napätia pre elektromotor.
* Exponenciálny - napríklad pri začiatku stláčania spúšte je prepustené menšie napätie pri väčšom stlačení exponenciálne vzrastá veľkosť prepusteného napätia pre elektromotor. Najprv pomaly - potom rýchlo.
* Logaritmický - Najprv rýchlo - potom pomaly. ...

Skutočné EXP, teda nelineárne funkcie riadenia ale aj plynu sú závislé od úrovne detailnejších nastavaní líšiacich sa u modelov vysielačiek.Steering wheel tension adjustment - nastavenie odporu volantu riadenia na otočenie.


Third channel switch - nastavenie režimu tretieho kanálu na Zap/Vyp. alebo lineárne nastavenie.


Steering to AUX mixing - nastavenie závislosti tretieho kanálu na riadení.
Throttle to AUX mixing - nastavenie závislosti tretieho kanálu na plyn/brzda.


Komentáře rss


, Poděkování odpovědět

Děkuji moc za všechny za tento zajímavý příspěvek ze světa volantových RC souprav. Právě jsem koupil na burze programovatelnou RC volantovku ModelCraft a tak mi tento článek dost usnadnil práci. Moc si cením Vaší práce a opravdu mi tento překlad moc dal a napověděl téměř še, co jsem potřeboval o těchto zažízeních vědět.
Skvělá práce, jen tak dál a my ostatní Vám jisteě budeme za Vaše informace moc vděční !!!
S pozdravem z Mostu .... Milan AUBRECHT


Menu

Náhodný obrázok

ch_20.jpg

Vyhľadávanie

Tu na webe

Bannery priateľov

Môj banner pre Vás
rc-tamiya.cekuj.net


Miesto pre Vaše bannery
sunlight.shira.cz
ninu.cekuj.net - Open-Source, IT a iné
http://baterky-noze.sk/
http://rcsvet.webnode.sk

vas_banner

Uživatel


Štatistika

TOPlist
free counters